Privatumo politika

Duomenų valdytojas MB „Tau Kimba”, toliau vadinamas Įmone, gerbia Jūsų privatumą ir siekia užtikrinti Jūsų duomenų saugumą.

Ši Privatumo politika yra skirta asmenims, kurie naudojasi Įmonės teikiamomis paslaugomis ir lankosi Įmonės internetinėje svetainėje www.taukimba.lt, toliau vadinama Svetainė.

Šioje Privatumo politikoje galite sužinoti, kokią informaciją apie Jus renkame, kai lankotės Svetainėje, kam šią informaciją perduodame ir kaip galime ja disponuoti.

Bendrosios nuostatos

1. Įmonė siekia, kad Jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi sąžiningai, skaidriai ir teisėtai. Patikiname, kad visi asmens duomenys yra tvarkomi laikantis Europos Sąjungos bei Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą.

2. Įmonė užtikrina, kad renka tik tuos asmens duomenis, kurie reikalingi siekiant įgyvendinti Įmonės tikslus. Garantuojame, kad imsimės visų būtinų priemonių, kad netikslūs ir neteisingi duomenys būtų kuo greičiau ištrinami arba pataisomi į teisingus.

3. Šia Privatumo politika mes informuojame, kokia informacija apie Jus bus renkama, kaip ji bus tvarkoma, kiek laiko saugoma ir kokias teises Jūs turite.

4. Privatumo politika galioja tik šios Įmonės Svetainėje ir ji nėra taikoma, kai naršote kitose interneto svetainėse.

5. Duomenų subjektas, naršydamas Svetainėje, patvirtina, kad susipažino su šia Privatumo politika ir neprieštarauja jos nuostatoms. Jis taip pat sutinka, kad Įmonė rinktų apie jį duomenis, kurie čia aprašomi (įskaitant tiesioginius ir netiesioginius duomenis, kuriuos Įmonė gauna, kai Duomenų subjektas naršo Svetainėje ar kitokiu būdu kreipiasi į Bendrovę).

1. Tiesiogiai Jūsų pateikiama informacija: vardas, pavardė, el. pašto adresas, telefono numeris, namų adresas ir kt. informacija, kurią Jūs pateikiate įsigydami prekes ir/ar prisiregistruodami Svetainėje.

2. Informaciją, kurią gauname, kai Jūs naršote Svetainėje, įskaitant Jūsų IP adresą, geografinę lokaciją ar kt. informaciją apie Jūsų kompiuterį ar kitą naudojamą įrenginį. Taip pat informaciją apie Jūsų veiksmus Svetainėje – statistiką apie apsilankymų trukmę, puslapio / prekės paieškas, paspaudimų skaičių, pirkimo istoriją ir pan.

3. Informacija iš trečiųjų šalių: Mes galime gauti informacijos apie Jus iš trečiųjų šalių (pavyzdžiui, viešųjų, komercinių šaltinių, socialinių tinklų ir kt., jei tai nepažeidžia teisės aktų) ir susieti ją su informacija, kurią mes gauname iš Jūsų.

4. Kita informacija: Bet kokia kita informacija, kurią Jūs savo noru atskleidžiate Bendrovei  – telefonu, elektroniniu paštu, pildydami užklausą Įmonės Svetainėje, bendraudami socialiniuose tinkluose ar kitais aktyviais veiksmais kreipdamiesi į Įmonę.

Kaip mes naudojame Jūsų duomenis?

1. Įmonė naudoja Asmens duomenis šiais tikslais:

2. Svetainės paslaugų / prekių užsakymo tikslais. Kai siūlome užsisakyti paslaugas ar įsigyti prekes, Duomenų subjektas turi pateikti Asmens duomenis tiek, kiek reikalaujama konkrečiai paslaugai ar prekei užsisakyti.

3. Svetainės lankomumo statistikos analizei. Mes siekiame užtikrinti sklandų ir kokybišką Svetainės funkcionavimą, ją tobulinti, pritaikyti klientų poreikiams.

4. Tiesioginės rinkodaros tikslais. Siekiame palaikyti santykius su klientais, todėl galime teikti specializuotus pasiūlymus, akcijas ir kt., taip pat – administruoti užklausas, kurias Jūs užpildote, kreipdamiesi į Įmonę.

5. Kitais tikslais. Įmonė gali tvarkyti Jūsų asmens duomenis ir kitais tikslais, jei tam esame gavę Jūsų sutikimą.

Informacija apie naudojamus slapukus

1. Informuojame, kad norėdami užtikrinti patogesnį naršymą bei sužinoti apie Svetainės lankytojų elgesį, Svetainėje naudojame slapukus. Slapukai leidžia rinkti statistinę informaciją, užtikrinti kokybišką Svetainės funkcionalumą. 

2. Slapukai gali būti patalpinti tik tuo atveju, jei tą leidžia Jūsų naudojamo įrenginio nustatymai. Naršydami Svetainėje, Jūs sutinkate su slapukų įrašymu. Savo sutikimą galite bet kada atšaukti, pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.

3. Informuojame, kad slapukų ištrynimas gali lėtinti naršymo Svetainėje laiką, blokuoti prieigą ar kitaip riboti Svetainės funkcionalumą.

4. Jums sutikus su slapukų įrašymu, pakartotinai naudojant tą patį slapuką tuo pačiu tikslu, Jūsų sutikimo dar kartą neprašysime.

Kam perduodami Asmens duomenys?

1. Įmonė užtikrina, kad Jūsų asmens duomenys nebus perduoti tretiesiems asmenims, išskyrus atvejus, kai tai yra Įmons partneriai ar kitos patikimos šalys, su kuriomis Įmonė yra sudariusi sutartis. 

2. Įmonė užtikrina, kad Jūsų asmens duomenys tretiesiems asmenims bus perduodami tik tokia apimtimi, kokia yra būtina konkrečiam užsakymui ar tikslui įgyvendinti. Tai gali būti: kurjerių paslaugas teikiančios įmonės, prekių tiekėjai, finansines paslaugas teikiančios įmonės, bendrovės, teikiančios klientų aptarnavimo paslaugas, garantinio aptarnavimo įmonės, rinkodaros paslaugas teikiančios įmonės, teisėsaugos institucijos ar kitos įmonės, kurios reikalingos Įmonės tikslams įgyvendinti.

Duomenų saugojimas

1. Užtikriname, kad duomenys, kuriuos Įmonė renka, yra adekvatūs ir tik tokie, kurie reikalingi Įmonės ir Duomenų subjekto susitarimams ir/ar užsakymams įgyvendinti. Garantuojame, kad asmens duomenys tvarkomi sąžiningai ir panaudojami tik tiems tikslams, kuriems buvo renkami.

2. Įmonė įsipareigoja saugoti Jūsų asmens duomenis nuo neteisėto jų pakeitimo, atskleidimo, sukčiavimo ar bet kokio kito netinkamo disponavimo jais.

3.  Įmonė neatsako už bet kokį netinkamą duomenų panaudojimą, kai jis įvyko dėl Duomenų subjekto kaltės (pavyzdžiui, Duomenų subjektui praradus prisijungimus prie Svetainės, perleidus juos tretiesiems asmenims ir pan.)

Jūsų teisės

1. Jūs turite teisę susipažinti su savo duomenimis neatlygintinai (išskyrus atvejus, kai toks Jūsų siekis yra nepagrįstas ir/ar neadekvatus bei tuos atvejus, kai atsisakote gauti šią informaciją Įmonės nustatyta forma).

2. Jūs turite teisę bet kada atnaujinti informaciją apie savo asmens duomenis, susisiekdami su Įmone telefonu ir/ar el. paštu.

3. Jūs turite teisę prašyti, kad Įmonė sunaikintų Jūsų asmens duomenis (išskyrus tuos atvejus, kai Įmonės ir Duomenų subjekto įsipareigojimai dar nėra pasibaigę ir tuos atvejus, kai toks prašymas negali būti patenkintas dėl sklandaus tarpusavio įsipareigojimų užtikrinimo).

Baigiamosios nuostatos

1. Įmonė neatsako už bet kokią žalą ir/ar duomenų praradimą, pakeitimą ar kitokį netinkamą disponavimą jais, kuriuos Duomenų subjektas patyrė dėl savo kaltės, sąmoningo trečiųjų asmenų elgesio, netinkamo naudojimosi Svetaine ar kitokių netinkamų veiksmų, kurie įvyko ne dėl Įmonės kaltės.

2. Įmonė pasilieka sau teisę atsisakyti vykdyti Jūsų prašymus dėl duomenų tvarkymo, jei jie yra nepagrįsti, neadekvatūs ir neproporcingi, taip pat – jei Duomenų subjektui netinka Įmonės numatyta duomenų pateikimo forma.

3. Rašydami el. laišką, siųsdami užklausą ar kitokiu būdu kreipdamiesi į Įmonę, Jūs neprieštaraujate Įmonės teisei susisiekti su Jumis atgal.

4. Įmonė turi teisę bet kada atnaujinti Privatumo politiką, kuri įsigalioja nuo jos paskelbimo Svetainėje. Duomenų subjektas, lankydamasis Svetainėje po šių Privatumo politikos atnaujinimų, su jais sutinka. 

5. Visais duomenų tvarkymo klausimais galite susisiekti elektroniniu paštu info@taukimba.lt